Tips & tricks: het aanleggen van een zwemvijver

Een zwemvijver lijkt op het eerste zicht een redelijk eenvoudige waterpartij. De aanleg ervan vraagt toch een aantal aandachtpunten. Net als het onderhoud achteraf. Dat is afhankelijk van het filtersysteem dat je kiest. Een klare kijk op helder water.   

Bij een zwembad jagen de diverse technische installaties (filter, pomp, automatisatie) en de afdekking de prijs aardig de hoogte in. Daarom is een zwemvijver door de band genomen goedkoper dan een een zwembad. Ook op de langere termijn is een zwemvijver 20 to 30% goedkoper dan het klassieke zwembad. Dit hebben we te danken aan de beduidend lagere werkings- en onderhoudskosten.

Het budget voor aanleg van een ‘standaard’ zwemvijver van 10 meter lang en 4 meter breed ligt tegenwoordig meestal ergens tussen € 25.000 en € 50.000 (excl. btw). De reële prijs hangt voor een groot stuk af van de bereikbaarheid van het terrein en het type filtersysteem. En uiteraard de gekozen afwerking en het gewenste niveau van luxe. De prijs gaat stijgen wanneer we ook kiezen voor verlichting, verwarming, isolatie, tegenstroom enz.

Kan het ook wat goedkoper? Met een budget van € 20.000? Ja dat kan. Maar dan zal de zwemvijver wellicht wat kleiner zijn en waarschijnlijk niet met verticale, gemetste wanden maar met schuine wanden in stabilisé. Bedenk dat je om echt aangenaam te kunnen zwemmen een minimum lengte van 8 meter en een minimum breedte van 3,5 meter nodig hebt. Kleiner kan en soms is er geen andere optie (bijvoorbeeld in een stadstuin) maar dan wordt het meer een speelbad voor de kinderen en een luilekker bad voor de volwassen. Ook leuk.

Hou bij het vergelijken van de offertes van de verschillende aannemers er rekening mee dat extra filtersystemen, met bijvoorbeeld boogzeef en/of fosfaatfilter beduidend meer kosten bij de aanleg. Nadien zorgen die wel voor heel wat meer gebruiksgemak en lagere onderhoudskosten. Kies voor een specialist die kwalitatieve materialen gebruikt en aandacht besteedt aan een correcte berekening van de zuivering in jouw specifieke geval. Elke tuinsituatie is immers anders en vraagt dan ook een andere aanpak. Afmetingen, aantal uren zon, bomen in de buurt, toegankelijkheid, ondergrond… zijn allemaal factoren waar ervaren aanleggers rekening mee zullen houden in hun bestek.

Bouwvergunning nodig?
In principe zal men in Vlaanderen voor de meeste zwemvijvers geen bouwvergunning nodig hebben. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening lezen we: De aanleg van een niet–overdekte constructie (siervijver, terras, zwembad,…) is vrijgesteld van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Al bestaande niet overdekte constructies, zoals terrassen, siervijvers of zwembaden, moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

Opgelet! Deze vrijstelling geldt enkel voor constructies die: geen bouwvolume hebben, niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen, 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven, minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn en niet in een kwetsbaar gebied liggen. Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Daarenboven mogen de constructies niet strijdig zijn met lokale voorschriften zoals een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, erfdienstbaarheden, burgerlijk wetboek, natuurwetgeving, beschermde landschappen en zichten enz.

In Wallonië mag men zonder vergunningsplicht één zwembad aanleggen per domein op voorwaarde dat het wateroppervlak maximaal 75 m2 bedraagt. Het natuurlijk reliëf van de tuin mag niet noemenswaardig veranderen. Het bad moet minstens 3 meter van perceelsgrenzen liggen en mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Hoe lang duurt de aanleg van een zwemvijver?
Dat hangt af van een aantal factoren. Een gemiddelde zwemvijver van 10m x 4m kan in principe gebouwd worden op enkele weken. Na enkele weken tot twee maanden is de zwemvijver meestal zwemklaar. Het zal langer duren vooraleer de waterplanten gegroeid zijn. Het duurt wellicht een jaar vooraleer de zwemvijver zijn biologisch evenwicht heeft gevonden.Hou er rekening mee dat veel aanleggers al volgeboekt zijn voor de volgende zes maanden, voor het volgende jaar… soms zelfs voor twee jaar. Het is dus verstandig niet te lang te wachten met de beslissing.

Benieuwd naar de rest van het artikel? Lees het volledige artikel in ZwembadenPLUS 2018 (te verkrijgen in Carrefour, Delhaize en de beter dagbladhandel)