Hybride baden, een kwestie van niveau

Stilstaan is achteruitgaan en dat geldt ook in de sector van zwembaden- en zwemvijvers. Maître d’eau is de jongste jaren een van de innoverende bedrijven in deze markt. Verwarmde, kraaknette zwemvijvers met roldek en zonder zwarte folie, zwembaden gezuiverd met waterstofperoxide en nu ook hybride baden.

“Om te kunnen begrijpen wat een hybride bad is, is het nodig eerst te definiëren wat we precies verstaan onder een ‘zwemvijver’ en een ‘natuurlijk zwembad’,” zegt Bart Lauwers van Maître d’eau. Onder een ‘zwemvijver’ verstaat hij een bad waarin de natuur haar werk zelf doet, al dan niet bijgestaan door een conventionele mechanische filtratie met bv. een zandfilter. Het zijn planten zoals de veelgebruikte gele lis, die in een ‘moeraszone’ ervoor zorgen dat het water helder blijft. Deze filterzone kan zowel aansluiten op de vijver als ervan gescheiden worden. Aangezien bij een zwemvijver algengroei op wand en bodem plaatsvindt, is een stofzuigersysteem hier ook nog een bijkomende, quasi noodzakelijke optie. “Ook een rolluik bemoeilijkt algengroei, maar de bezitter van een zwemvijver wil natuurlijk naar het water kunnen kijken. Daarom gebruik ik voor sommige vijvers nog een 100% biologisch zuur dat kalkaanslag uitsluit en daarmee tegelijk ook de algengroei drastisch vermindert. Die laatsten gedijen immers goed op plekken waar kalk zich neerzet.”

H2O2 
Voor wie kort door de bocht wil gaan, is een ‘natuurlijk zwembad’ een chloorvrij bad. “Dat moet je steeds in het achterhoofd houden bij deze vorm van zwembad”, zegt Lauwers. “Het betekent niet dat er geen chemische reiniging is in de eigenlijke zin van het woord. Alles is chemie. Maar hierbij wordt geen enkele voor de natuur schadelijke stof gebruikt: geen zware metalen, geen ozon, geen koper of zilver, …”. Maître d’eau gebruikt voor deze natuurlijke zwembaden naast een gewone filterinstallatie ook waterstofperoxide. Door de grote watermassa van zo’n zwembad bevindt het zich steeds in een sterk verdunde concentratie in het water. Het is een natuurlijk ontsmettingsproduct dat zich chemisch laat omschrijven als H2O2, waarbij meteen opvalt dat het in tegenstelling tot gewoon water (H2O) twéé zuurstofatomen heeft. Die tweede zal zich verbinden met allerlei soorten vervuiling in het water (zonnebrandolie, bacteriën, kalk, …) en zal die verbranden. Daarom ook dat het water in deze baden erg zacht is: de kalk verbrandt immers. Het restproduct van waterstofperoxide is … water. “Waterstofperoxide kan perfect gebruikt worden in een omgeving met planten of gras,” weet Lauwers. “Van enkele spetters die zwemmers maken, ondervinden die echt geen hinder. Je kan niet zuiverder werken.”

De knop in drukken 
Ook Philippe De Wilde Zwembaden zal in 2012 hybride zwembaden introduceren. Bij zo’n bad moet je letterlijk de knop indrukken: van de modus ‘zwemvijver’ naar de modus ‘natuurlijk zwembad’. Zoals je bij een auto soms kan kiezen om op elektriciteit te rijden of op benzine. Hier is de keuze deze tussen planten en chloorvrij. Je zwemvijver moet met andere woorden een zwembad kunnen worden in een handomdraai. “Kan je die planten dan uitschakelen in de zwembadstand? Ja, dat kan door twee gescheiden filtercircuits te voorzien,” zegt Bart Lauwers. “De oppervlakte waarin de planten staan is op dat moment dus een op zichzelfstaande vijver. Om dat te bekomen, kan je het waterniveau laten stijgen of dalen. Laat je het stijgen, bijvoorbeeld middels een beweegbare skimminglat of door bij te vullen uit een buffertank, dan komt de moeraszone onder water te staan en doet de natuur haar werk. Laat je het waterniveau weer dalen, door bv. een automatische ‘backwash’, dan wordt het bad een zwembad dat schoongehouden wordt met een filterinstallatie en waterstofperoxide. Stel je daarbij geen megagroot sluizenstelsel voor: een niveauverschil van één centimeter volstaat ruimschoots.”

Winteresthetiek 
Velen zullen genoeg hebben aan een zwemvijver of een (natuurlijk) zwembad. De keuze voor een hybride zwembad kan in sommige gevallen evenwel erg voordelig zijn wanneer het aankomt op onderhoudsgemak en wintergebruik. Wie voor vakantie of zaken één of meerdere maanden niet thuis is en zijn zwemvijver niet laat onderhouden, zal flink wat werk hebben om het water en de kuip opnieuw schoon te krijgen. In zo’n gevallen kan de vijver worden omgeschakeld naar een chloorvrij zwembad. De natuurlijke filtratie wordt een chemische, maar blijft ecologisch verantwoord. “Een gewoon zwembad leeft niet in de winter: het water staat onder de skimmers, het rolluik dekt het af. Een hybride bad is veel minder artificieel,” meent Lauwers. “Tijdens de koude helft van het jaar verlaag je het waterniveau een klein beetje en maak je er een natuurlijk zwembad van met een minimale watercirculatie. Dan blijft het een prachtige waterpartij die quasi geen onderhoud vergt en proper gehouden wordt op basis van waterstofperoxide. Reken daarbij een mooie verlichting van de kuip en je hebt een feeëriek winterplaatje. En wil je er in het koude seizoen toch in zwemmen, dan verwarm je het water tot een aangename temperatuur zonder dat je het risico loopt dat de planten in je filterzone doodvriezen. In feite heb je ’s winters een warme zwemvijver. Samengevat: van een hybride bad geniet je het hele jaar door.”