Pomaz: Zwemmen in drinkwater, maar dan écht ... met Daisy+

Het Daisy systeem van Dryden Aqua zet grote stappen in de hele wereld. Met AFM ® , het geactiveerde filtermedium als hart, worden louter successen behaald. En niet alleen bij particuliere zwembaden, want inmiddels zijn er ook diverse officiële rapporten van testcases bij publieke zwembaden met zeer positieve resultaten (uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria). Daar waar AFM ® wordt ingezet, is sprake van het allerbeste water tegen lagere verbruikskosten. Geen wonder dat steeds meer partijen overschakelen op AFM ® . En dat is nog niet alles, want er is nog meer nieuws te melden.

Wij gaan de + toevoegen aan het reeds succesvolle Daisy waterbehandelingsconcept voor zwembaden (zie animatie op YouTube). Daisy staat voor een optimale waterkwaliteit van zwemwater, door samenwerking van op elkaar afgestemde producten welke leiden tot kraakhelder en gezond zwembadwater. De kracht is het totaalconcept van verschillende processen maar waarbij het filterproces de basis vormt. Een goede filtratie (en alles wat daarmee samenhangt zoals coagulatie, vlokking, hydrauliek en terugspoelen) is absoluut de basis van een constant goede waterkwaliteit en het maakt het oxidatie- en desinfectieproces een stuk gemakkelijker.

De + staat voor de ultieme stap; de Dryden Aqua generator (DA-GEN). De puurste vorm van zwemwater, zonder twijfel. De chloorbehoefte in het bekende Daisy concept is reeds laag maar door het integreren van de DA-GEN is chloor nauwelijks nog waarneembaar. Let wel, wij zeggen niet dat wij chloorvrij zwemmen aanbieden. Volgens ons is er nog steeds een minimale chloorbehoefte gewenst in zwembadwater. Bij publieke zwembaden is dat uiteraard ook nog een verplichting. Deze minimale chloorbehoefte is de depot-desinfectie welke zorgt dat er geen horizontale bacterietransmissie plaatsvindt tussen de zwemmers in het zwembad. Dus niet chloorvrij, maar wel chloorarm ... en veel belangrijker ... zonder desinfectie bijproducten. Want dat is altijd al het grote nadeel van chloor geweest. Kraakhelder en gezond water; daar staan we voor ... en dat doen we met Daisy+.

HOE WERKT DE DA-GEN?

De DA-GEN is een hydrolyse apparaat, niet te verwarren met zoutelektrolyse. Door een kleine geleidbaarheid in het water te creëren met Magnesiumchloride (MgCl) of zout (NaCl) als activator, worden in de hydrolysecel zeer eff ectieve oxidanten gegenereerd; met als voornaamste “vrije radicalen” (ook wel OH Radicaal of Hydroxyl Radicaal genoemd). Deze zeer (re)actieve zuurstof radicalen (OH en O) oxideren organische stoff en volledig én genereren geen desinfectiebijproducten.

De DA-GEN biedt hiermee een uiterst geavanceerde manier van oxideren. Vrije radicalen zijn slechts kort actief en vervallen al na een seconde. Om die reden is er nog steeds behoefte aan een desinfectiemiddel welke continue aanwezig is om de depotdesinfectie in het zwembad zeker te stellen. Daarom produceert de DA-GEN naast de vrije radicalen ook een hele kleine hoeveelheid chloor. Met een goed ingericht Daisy systeem is een vrijchloor gehalte van 0,1 mg/liter (!) reeds voldoende om een toereikend depotdesinfectie in een privézwembad te verzekeren. Dat is absoluut drinkwaterkwaliteit! Chloor is nauwelijks nog waarneembaar, het water is glashelder....en vrij van schadelijke desinfectieproducten. Doel bereikt!

En dat is nog niet alles; de DA-GEN wordt geleverd als een compleet Pool Management Systeem. Een complete regeling, waarbij gekozen kan worden tussen meting van vrijchloor of op basis van Redox. De DA-GEN zorgt daarnaast ook voor aansturing van de filterpomp, pompsnelheden, terugspoelen, waterattracties, verlichting, verwarming en tuinverlichting. Alles via een webportal en App te monitoren én te bedienen. U kunt zelf bepalen welke waarden u wenst en bij welke onder- of overschrijding u (en/of uw zwembadbouwer) een alarmmelding wenst te krijgen. Functioneel, gebruiksvriendelijk en flexibel.

POMAZ

spaarpot 5
NL - 5667 kV Geldrop

T +31 (0) 40 285 66 58
f +31 (0) 40 286 71 15

[email protected]
www.pomaz.nl