overkappen we ons zwembad nu of doen we dat later?

Wie besloten heeft om een zwembad in de tuin aan te leggen, moet een aantal belangrijke knopen doorhakken. Afgezien van de klassieke keuzes in verband met het zwembad zelf en de bijhorende accessoires moet beslist worden of ons zwembad al dan niet overkapt zal worden. Een beslissing daaromtrent is uiteraard niet onbelangrijk, want het aanbrengen van een overkapping brengt uiteraard een extra investering met zich mee. Zodoende stelt zich onvermijdelijk de vraag: brengen we nu een dak boven het zwembad aan of doen we dat later?

Pro’s en contra’s moeten daarom goed tegen elkaar afgewogen worden. Het belangrijkste argument pro ligt uiteraard voor de hand: het weer in West-Europa kan erg onbestendig zijn. In sommige zomers zijn de echt warme dagen op de vingers van twee handen te tellen. Een overkapping kan de zwemperiode verlengen, in zoverre zelfs dat mits bijkomende verwarming ook in de winterperiode een plons in het zwembad kan genomen worden. Een niet onbelangrijk voordeel is bovendien dat een overkapping het zwembad kan beschermen tegen de krachten van de natuur. Door een bescherming aan te brengen kan bijvoorbeeld een deel van de vervuiling voorkomen worden. Soms wordt om financiële redenen afgezien van het aanbrengen van een overkapping: simpelweg te duur. Maar zelfs dit argument van een extra investering weegt niet echt zwaar door gegeven het feit dat er voor elk budget wel een overkapping beschikbaar is. Die extra investering hoeft u dus niet noodzakelijk een stuk uit uw rib te kosten. Er is voor ieders portemonnee wel een overkapping beschikbaar, als het moet zelfs een tweedehandse.

Meteen gaan voor een volledig project

Bezitters van zwembaden denken vaak dat overkappingen bijna altijd later gebouwd worden dan het zwembad zelf. Dat was in het verleden misschien zomaar Dirk-Jan Kempenaers van Abrisud wijst er op dat ook in de zwembadwereld een evolutie merkbaar is. Vroeger kocht men eerst een zwembad waarbij vaak een basic eenvoudig afdekzeil werd mee verkocht door de zwembadbouwer, waarna in een volgende fase eventueel de overkapping aan bod kwam. Tegenwoordig vormen de kandidaat-kopers van een overkapping een gezonde mengeling van twee categorieën klanten. Er zijn allereerst die klanten die reeds jaren de trotse eigenaar van een zwembad zijn en nu een betere overkappingen wensen voor de veiligheid voor de kinderen en of kleinkinderen. Daarnaast zijn er de klanten die kiezen voor minder onderhoud en voor de mogelijkheid om het zwemseizoen te verlengen met lage of hoge overkappingen. Deze laatste categorie klanten gaat meteen voor een volledig project, bij de bouw van het zwembad wordt meteen ook een bijhorende overkapping besteld.

Bezit van een zwembad is een meer ‘democratisch’ gegeven geworden

Deze keuzemogelijkheid verdient volgens Kempenaers de voorkeur omdat dan bijvoorbeeld het terras zo wordt aangelegd dat de nodige technische voorwaarden aanwezig zijn om de zwembadoverdekking op te kunnen plaatsen. Een factor die volgens hem ongetwijfeld een rol speelt, is dat spaargeld niets meer opbrengt en dat het bezit van een zwembad de laatste jaren toch een meer ‘democratisch’ gegeven is geworden. Uiteraard heeft dit laatste ook de verkoop van zwembadoverkappingen een duwtje in de rug gegeven.

One-stop-shop oplossingen

olivier Pickaert van Pool Cover stelt anderzijds vast dat overkappingen inderdaad nog altijd vaak na plaatsing van het zwembad of jacuzzi worden besteld. de ervaring leert echter dat het bezit van een overkapping wel degelijk als een meerwaarde wordt ervaren. dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat bezitters van een zwembad met overkapping spontaan zullen kiezen voor de combinatie wanneer de eigenaar zijn zwembad wenst te vervangen of herstellen. deze klanten beseff en wel degelijk het nut van een dak (en zelfs nog iets meer) boven hun zwembad en kiezen dus voor een one-stop-shop oplossing.

Moet ik een vergunning aanvragen of is dat niet verplicht?

een belangrijke vraag is uiteraard die naar de vergunningen. Heb je een bouwvergunning nodig een voor lage en/of een hoge overkapping? zowel in Vlaanderen als in wallonië moet voor sommige zwembaden een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. om een openluchtzwembad aan te leggen heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig, op voorwaarde dat: het zwembad met aanhorigheden niet groter is dan 30 m2; de constructie niet hoger is dan anderhalve meter, afdekking of overkapping inbegrepen; het zwembad niet in de voortuin ligt; het zwembad binnen de 30 meter van de woning ligt; het zwembad niet in natuurgebied ligt en het zwembad niet in een oeverzone of in de 5 meter brede strook vanaf een waterloop ligt. Voor telescopische zwembadoverkappingen (die dus geen vaste constructie vormen) tot een hoogte van 1,50 meter is in de meeste gevallen geen bouwvergunning nodig. Voor hogere modellen is er vaak wél eentje nodig maar ook daar is er geen vaste regel voorzien. een hele waslijst van voorwaarden dus waaraan moet worden voldaan. In sommige gevallen heb je een eenvoudig gemeentelijk attest nodig, afhankelijk van de regelgeving die binnen de gemeente geldt. een goede raad: win vooraf advies in bij de dienst stedenbouw in uw gemeente.

Breed aanbod aan overkappingen verkrijgbaar

er is een breed aanbod aan overkappingen op de markt verkrijgbaar. de producenten geven echter liever geen prijzen vrij omdat ieder project uniek is en op maat gemaakt. Het aangeven van zogenaamde richtinggevende prijzen zou dus misleidend kunnen werken. de prijzen worden zodoende op voorhand in onderling overleg met de klant afgesproken. maar laat ons even overlopen wat er allemaal beschikbaar is op de markt. de onzichtbare vlakke overdekking is een van de paradepaardjes van abrisud, deze vlakke modules vloeien moeiteloos over in de tuin. de overdekking is zowel in een handmatige als in een gemotoriseerde versie beschikbaar, ze garandeert in ieder geval een maximaal comfort. de elementen kunnen verschoven worden met behulp van het gepatenteerde abrisud-systeem om het zwembad af te dekken of te openen, een systeem dat zeer gebruiksvriendelijk is. de licht gebogen modules schuiven over elkaar met een simpele draai aan de sleutel of door het gebruik van de afstandsbediening. na afl oop van de zwempartij activeert de nieuwe magnetische vergrendeling zich automatisch naarmate de modules over het zwembad schuiven. de eigenaar moet niets ondernemen en loopt geen enkel risico dat hij of zij vergeet het zwembad af te dekken. de veiligheid is met andere woorden voor 100% gegarandeerd. en daar is het uiteindelijk toch allemaal om te doen.