Garanties op zwembaden zijn niet altijd even waterdicht

Houd rekening met een duidelijk onderscheid tussen garanties op het zwembad zelf en die op de accessoires.

De zomer is op komst en daar kijken jij en je gezin ditmaal met bijzondere aandacht naar uit. Want in de tuin wordt een zwembad geïnstalleerd en nog wel eentje met fatsoenlijke afmetingen. Laat de thermometer nu maar oplopen richting kookpunt, een frisse duik in het zwembad zal verfrissing brengen! Maar wacht even: haast en spoed is zelden goed!

Alvorens zwembroeken en bikini’s uit de kast gehaald mogen worden, moeten er nog een aantal praktische zaken afgehandeld worden. Want het zwembad van je dromen moet nog geïnstalleerd worden en dat moet in de best mogelijke omstandigheden gebeuren. Want uiteraard wil je waterdichte (sic!) garanties dat de kwaliteit van je zwembad aan de hoogst mogelijke normen beantwoordt. Daarom gaat aan de bouw of installatie van een zwembad heel wat voorbereidend (studie)werk voor af. In elk geval moet je verder kijken dan je neus lang is, zeker wat de geboden garanties betreft. Want wat gebeurt er wanneer er technisch iets fout loopt? In dat geval moet je kunnen terugvallen op de garantie van de fabrikant. En wat die garantie betreft, ben je aan jezelf verplicht om enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Want er liggen wel degelijk een aantal addertjes onder het gras verborgen.

De overheid doet wat van haar wordt verwacht

Het goede nieuws is dat de overheid het belang van haar onderdanen behartigt door aan de producenten van zwembaden en toebehoren voor die zwembaden een aantal eisen te stellen wat betreft de garantieverstrekking. Vadertje staat laat je als toekomstig zwembadbezitter in dit geval dus niet in de steek. Maar de garantie op zwembaden is niet altijd even waterdicht, het is belangrijk om ook de kleine lettertjes op het contract niet uit het oog verliezen. Bovendien moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de garanties op het zwembad zelf en op de toebehoren (zandfilter, pomp, intelligente filtratie, automatische chloorregelaar, ...). Het is waarschijnlijk de bedoeling dat je alvorens tot aankoop over te gaan het aanbod van de verschillende fabrikanten met elkaar vergelijkt. Vergeet dan niet om ook de geboden garanties van dichtbij te bekijken, want deze kunnen verschillen naargelang van de verschillende fases van het productieproces en/of op de verschillende onderdelen van het zwembad. Zaak is dus om de aandacht niet te laten verslappen. Op het vlak van garanties is namelijk alleen het beste goed genoeg.

De materiaalkeuze is van groot belang

Op de eerste plaats is het uiteraard belangrijk dat een zwembad waterdicht is. Een aantal verkopers van zwembaden garandeert 30 jaar op de waterdichtheid. In het geval van een betonnen zwembad bedraagt die garantieperiode echter slechts tien jaar. Het zal daarom duidelijk zijn dat de materiaalkeuze van het grootste belang is. Wanneer je kiest voor een kant-en-klaar zwembad, is het belangrijk om te weten hoe ver de garantieperiode precies strekt. Anderzijds hoeft je je wat de toebehoren betreft weinig illusies te koesteren, hier liggen de garantieperiodes beduidend lager. Deze vallen onder de EU-wetgeving, wat een minimale periode van slechts twee jaar garantie inhoudt. Sommige toestellen vallen onder een langere garantie, maar stel aan de leverancier steeds de juiste vragen om aan de weet te komen hoe lang de garantieperiode eigenlijk loopt. En zorg er voor dat de geboden garanties uiteindelijk zwart op wit vastliggen. Wanneer je zo handelt, zal je later niet voor voldongen feiten komen te staan.<

Onderhandelen moet mogelijk zijn

De verkoper van een zwembad is, evenals diegene die het zwembad plaatst, wettelijk verplicht om garanties te geven. Dat geldt ook voor een monoblok zwembad of kuip, want hier kan de garantieperiode schommelen tussen tien en 30 jaar. Alles hangt hier af van de leverancier waar je mee in zee bent gegaan. In de praktijk zal de periode van 30 jaar maar zelden toegekend worden, tenzij op zwembaden van topkwaliteit. Om alle misverstanden te vermijden: de garantie geldt niet alleen voor de waterdichtheid, maar je kan ook terugvallen op de garantieregeling wanneer je zwembad blijkt te zijn aantast door osmose.