Zwembaden

Realisatie van Cools bvba

Cools bvba

  1. Schriek 10
  2. 2910 Essen
  3. +32 3 667 28 58
  4. info@coolsbvba.be
  5. http://www.coolsbvba.be
Zwembad paspoort
  1. Afmetingen: ± 37 m x 7 m
  2. Materiaal: De zwemvijver werd in een zware kleilaag meteen op de juiste diepte, glooiing en vorm uitgegraven. Rand afgeboord met ecolat.
  3. Wandbekleding: EPDM rubberfolie
  4. Varia: ledverlichting
  5. Vijverplanten: gele lis, zwanenbloem, kalmoes, grote waterweegbree, gewone dotterbloem 

Appelboom

De appelboom moest gespaard blijven bij de aanleg van de vijver. Die opdracht kreeg Cools mee om de tuin te voorzien van een fraaie grote waterpartij. De stevige skimmerstenen die goed vastliggen leiden het water van het zwemgedeelte naar de filterzone. Deze vijver is erg precies uitgegraven uit de sinds mensenheugenis onaangeroerde kleigrond, wat aanvulling met stabilisé overbodig maakte.

In harmonie met de omgeving
Antoon Cools is tot op heden de enige actieve zwemvijverbouwer die aan zijn collega’s al prijzen heeft uitgereikt bij de jaarlijkse zwemvijverbouwerwedstrijd. Niemand zag er graten in. Integendeel: Cools is sinds midden jaren ’80 in Vlaanderen en het zuiden van Nederland zowat de pionier wanneer het aankomt op de aanleg van zwemvijvers. Hij geniet dan ook een brede waardering voor zijn werk.

Inmiddels zijn ook de kinderen van Antoon mee in de zaak gestapt en het is dochter Griet die ons iets meer informatie verschaft over het project waarmee Cools in 2012 goud won in de categorie tot 50.000 euro. “De klant wenste een natuurlijke waterpartij die de indruk moest geven dat zij er al een eeuwigheid lag en die in harmonie zou zijn met de landelijke woning en het landschap,” zegt ze. 

Emotionele waarde
De bouwheer kreeg – naar goede gewoonte – een aantal voorstellen die Cools met hem besprak. Uiteindelijk werd gekozen voor deze lange vijver met een organische vorm. “Ons werd ook gevraagd om bij de uitvoering van het project de grote appelboom – die voor de eigenaar een grote emotionele waarde heeft - te sparen. We zijn dan ook zeer voorzichtig te werk gegaan.” De werf was goed bereikbaar en de vijver werd minutieus uitgegraven met – ‘Onze machinist kan er je haren mee kammen’ - een grote rupskraan. Met behulp van lasertechnieken krijg je dan een erg goed resultaat. “Er hoefden geen wanden gemetst te worden omdat we wisten dat de grond van goede kwaliteit was. Het project lag op een plaats waar alleen maar weiland was geweest en waarop nooit gebouwen hadden gestaan,” legt ze uit. “Bij elk project graven we hoe dan ook eerst een put van ongeveer een kubieke meter of meer. Zo weten we of de grond stevig is en of het grondwater niet te hoog staat.”

Leidingwater
Eens uitgegraven werden de randen afgeboord met aluminium strips die bovenaan zijn afgewerkt met een bescherming uit kunststof. De constructie wordt dan bekleed met rubberfolie. Aan de randen komt die over de aluminium strips, waarna het geheel wordt afgewerkt met een zwarte kunststofbuis die aan één kant open is, zodat ze perfect past op het smalle aluminium. “De vijver wordt dan gevuld met leidingwater,” zegt Griet. “De kwaliteit ervan is zeker goed, iets wat je van het aanwezige bron- of grondwater niet altijd weet. Het kan bv. te veel ijzer bevatten. Eens die goede start er is, kan de vijver de rest aan de natuur overlaten.”

Technische details
Dit groot project is ongeveer 30 m lang, een kleine 4 m breed en 1,4 m diep. Het bijkomende moerasgedeelte (downflow) is ongeveer een derde van de oppervlakte van de vijver. Beide zones zijn van elkaar gescheiden door stevige skimmerstenen. Twee flinke pompen sturen het water weer naar het zwemgedeelte. De vijver heeft een aangename arduinen zitbank die ongeveer een halve meter onder het wateroppervlak ligt. De vijf ingebouwde ledarmaturen zijn samen goed voor 100 lichtjes. De beplanting van de moeraszone, tot slot, bestaat hoofdzakelijk uit de gele lis (468 plantjes), maar ook de kalmoes, de grote waterweegbree en de gewone dotterbloem vinden er een prettig onderkomen.